هفتمین همایش سراسری بیماریهای غدد و متابولیسم کودکان- اخبار کنفرانس
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

 تاریخ ارسال مقالات تا 5/4/1393 تمدید گردید.

 

           نقشه شماتیک محل برگزاری همایش و غرفه ها

AWT IMAGE

نمای سالن همایش دانشگاه

AWT IMAGE

 

AWT IMAGEAWT IMAGE

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش سراسری بیماریهای غدد و متابولیسم کودکان:
http://85.185.231.64/pem/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب